Huódòng/活動

 

TERMINE 2017

 

2018 Nián 4 yuè | 2018年4月

23.4.2018 Wedl Yǔ dǐngjí pútáojiǔ niàngzào shī pǐn jiǔ, Ried im Innkreis
30.4.2018 30-Nián Wedl, Vöcklabruck


 2018 Nián 5 yuè | 2018年5月

05.05.2018 Hugi Weine Solothurn, Schweiz
06.05.2018 See-Ess-Spiele Wörthersee, Yǔ wǎncān Silvia Heinrich | See-Ess-Spiele,  沃尔特
07.05.2018 Weinwolf Jahresdegu, Schloss Klessheim, Salzburg
08.05.2018 Wedl, Villach
16. – 17.04.2018 Wein Pur Messezentrum, Salzburg
20.05.2018 Vitikult 
Zài pútáo yuán de zǎochén pǐn tuō | 在葡萄园的早晨品脱


2018 Nián 6 yuè | 2018年6月

9. – 11.06.2018 Vie Vinum, huò fū bǎo wéiyěnà | Vie Vinum,霍夫堡维也纳


2018 Nián 7 yuè | 2018年7月

12. – 15. 07.2018 Hóngjiǔ jié,Deutschkreutz | 红酒节,Deutschkreutz


2018 Nián 9 yuè

10.9. Mittelburgenland jièshào,Aula der Wissenschaften – Wollzeile/wéiyěnà


2018 Nián 10 yuè | 2018年10月

22.10.2018 Herkunftsweinpräsentation, MAK Wéiyěnà | Herkunftsweinpräsentation , 维也纳


2018 Nián 11 yuè | 2018年11月

06.11 Pútáojiǔ zhuānzhù yú nán dì luō ěr, Casino Seefeld
15.11.2018 Mittelburgenland Jièshào, Jiù dàxué Graz | 旧大学 Graz
26.11.2018 Falstaff Hóngjiǔ wǎnhuì, Wéiyěnà huò fū bǎo gōng | Fallstaff 红酒节,维也纳霍夫堡宫


2018 Nián 12 yuè | 2018年12月

01.12.2018 Láilín jiǔ gòumǎi rì, Weingut Heinrich Deutschkreutz, | 来临酒购买日, Deutschkreutz